Hướng dẫn xóa IP Blacklist – Không truy cập được website

Đôi khi cùng một tên miền website nhưng chỗ thì vào được, chỗ thì không vào được. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng vẫn có một nguyên nhân chính là nơi không vào được website IP đã bị chặn và bị đưa vào danh sách đen (Blacklist).

Để có thể gỡ IP Blacklist bạn truy cập vào quản trị hosting hoặc liên hệ với bên quản trị Hosting Server nhờ họ gỡ ra nhé.

Các bước gỡ IP Blacklist được thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào trang quản trị Hosting và tìm tới chức năng: ConfigServer Security & Firewall như hình sau.

Bước 2: Trong giao diện trang: ConfigServer Security & Firewall – csf bạn kéo xuống tìm: Search iptables for IP address và nhập vào dải IP của bên không vào được website nhé. Muốn lấy IP thì truy cập vào trang: showip.net để lấy IP.

Bước 3: Sau khi nhập IP vào ô textbox và nhấn enter khi đó sẽ hiện ra giao diện như sau:

Bạn nhấn button: Remove IP Address block để xóa địa chỉ IP bị blacklist ra khỏi server nhé.

Sau khi xóa xong sẽ hiện ra giao diện thông báo đã xóa thành công như sau:

Như vậy là xong rồi đấy, bạn chờ mấy phút rồi xem chỗ không truy cập được website xem đã vào lại được chưa nhé. Phần lớn là thành công.