Cách ẩn hoặc hiện một Widgets trên các trang wordpress cụ thể.

Widget-context-header

Khi bạn muốn ẩn hoặc hiện một widgets trên các trang của wordpress bạn có thể sử  dụng một plugin có tên là: Widget Context. Bạn có thể vào phần quản lý Plugin và tìm theo tên widgets khi đó hệ thống sẽ tìm ra như sau.

Widget-context-1
Widget Context

Bạn chỉ việc chọn Active (Kích hoạt) để cài đặt Plugin vào hệ thống. Sau khi active xong bạn vào phần Giao diện/ Widget dưới các widgets giờ sẽ có thêm các tùy chọn như sau, cho phép các bạn chọn hiển thị ở những trang (page) nào.

Widget-context-2
Widget Context tùy chọn

Cuối cùng bạn nhấn lưu lại để kết thúc nhé.

[:en]Khi bạn muốn ẩn hoặc hiện một widgets trên các trang của wordpress bạn có thể sử  dụng một plugin có tên là: Widget Context. Bạn có thể vào phần quản lý Plugin và tìm theo tên widgets khi đó hệ thống sẽ tìm ra như sau.

Widget-context-1
Widget Context

Bạn chỉ việc chọn Active (Kích hoạt) để cài đặt Plugin vào hệ thống. Sau khi active xong bạn vào phần Giao diện/ Widget dưới các widgets giờ sẽ có thêm các tùy chọn như sau, cho phép các bạn chọn hiển thị ở những trang (page) nào.

Widget-context-2
Widget Context tùy chọn

Cuối cùng bạn nhấn lưu lại để kết thúc nhé.