Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root VPS, SSH

Bình thường sau khi mua mới một vps bạn sẽ được nhà cung cấp gửi cho một email bên trong sẽ chứa tất cả các thông tin về vps đó, cũng như các thông tin để bạn quản lý được vps đó.

Và theo đó sẽ thường là một câu nhắc nhỡ rằng chúng ta hãy thay đổi các password đó để được bảo mật hơn. Thật ra thì các mã đó dc sinh ra tự động một cách random nên nó cũng khá bảo mật rồi nhưng mà để chắc hơn, hoặc đơn giản là bạn muốn thay lại bằng một mật khẩu dễ nhớ hơn thì bạn làm cách sau để thay đổi nhé.

LƯU Ý : TẮT TRÌNH GÕ TIẾNG VIỆT TRƯỚC KHI THAO TÁC

Đầu tiên bạn login vào vps, ssh bằng mật khẩu cũ nhập.

Để truy cập SSH tới VPS, quý khách có thể sử dụng Putty (https://www.putty.org/). Tiếp đó, tiến hành nhập các thông số sau để truy cập SSH bằng putty.

  • Hostname : là IP VPS của quý khách (ở đây Z.com lấy ví dụ IP 150.95.108.114)
  • Port :22  (mặc định)
  • Connection type :SSH

Bảng thông báo hiện ra (Nếu có) chọn YES.

Login: root

Password: Bạn copy password sau đó nhấn chuột phải vào đoạn thêm pass và nhấn enter.

Sau đó gõ lệnh passwd và nhấn enter

Tiếp đó nhập password cần đổi (quý khách nhập 2 lần, lưu ý khi gõ pass sẽ không hiện ký tự)

Và enter và nó báo như trên là bạn đã đổi pass thành công rồi.

Chúc các bạn thành công.