Sửa lỗi icon loading không tự mất đi của Contact Form 7 dùng theme Flatsome

Gần đây với phiên bản 5.4 của Contact Form 7 khi sử dụng với theme Flatsome đã xuất hiện lỗi icon loading không tự mất đi khi đã submit form hoặc sau khi gửi mail thành công. Lỗi này có thể do theme Flatsome gây ra nên bạn có thể chờ theme update fix lỗi hoặc sử dụng cách sau đây để sửa nhé.

Bạn chỉ cần thêm đoạn code js sau vào Flatsome > Advanced > Global Settings > FOOTER SCRIPTS của Flatsome là được.

<script type='text/javascript'>
    document.addEventListener( 'wpcf7submit', function( event ) {
        jQuery('.wpcf7 .processing').removeClass('processing');
    }, false );
</script>

Đoạn code bạn thêm vào admin như sau: