Tạo bộ lọc tìm kiếm theo thuộc tính sản phẩm woocomerce

Woof_banner

Khi sử dụng mã nguồn wordpress để hiển thị sản phẩm, plugin woocomerce thường được sử dụng bởi các tính năng hiển thị tuyệt vời của nó, hiện tại thì chưa có plugin nào có thể thay thế được woocomerce trên wordpress.

Khi sử dụng woocomerce để lọc các sản phẩm theo thuộc tính hay danh mục, bản thân cũng có một số plugin đi kèm có thể làm tốt công việc đó là YITH Woocomerce Ajax Product Filter, hoặc bộ lọc sẵn có của woocomerce. Tuy nhiên có một số hạn chế của plugin gây khó hiểu cho người sử dụng, hoặc là vì cách hiển thị nó chưa được đẹp cho lắm.

Plugin được giới thiệu để lọc sản phẩm là: WOOF – WooCommerce Products Filter. Hiện tại thì plugin này phải trả phí, chứ nó không phải miễn phí.

Sau khi tải về xong bạn cài plugin này lên nhé. Sau đó vào phần Woocomerce / Setting và chọn Tab Products Filter như sau:

 

Product-filter
Product-filter

Ở đây bạn có thể thiết lập cách hiển thị là Radio, Checkbox, Listbox…Ngoài ra bạn có thể gõ nhãn cho text, chọn hiển thị thuộc tính nào của sản phẩm, search tự động hay không search tự động.

Cuối cùng để hiển thị bên cột trái hoặc phải trong danh mục sản phẩm bạn chỉ vào Giao diện / Widget và kéo Widget WooCommerce Products Filter vào là xong.

Widget-product-filter
Widget-product-filter

Plugin này nó cũng có cái hay là cho phép hiển thị tất cả các thuộc tính kể cả nó có sản phẩm hoặc không có sản phẩm, tùy chọn cũng đơn giản để có thể thiết lập, nói chung rất phù hợp để làm bộ lọc sản phẩm cho các website wordpress mà có sản phẩm.

Trả lời