Xóa cache hình ảnh và mô tả khi share link trên Zalo

Zalo-xoa-cache-hinh-anh

Hướng dẫn xóa cache hình ảnh và mô tả khi share link trên Zalo bằng cách sử dụng tool debug Zalo. Sử dụng khi bạn share web trên zalo mà web vẫn thể hiện thông tin cũ (trước khi web được chỉnh sửa).

Zalo-xoa-cache-hinh-anh

Lý do: Bạn share web 1 lần trên Zalo và Zalo cache các thông tin của web.

Giải pháp: Khi web có thay đổi, bạn cần thông báo cho Zalo xóa cache Zalo thông qua tool debug sharing tại link này: https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing và làm theo hướng dẫn trên link này.

Bạn dán link cần xóa cache -> bấm Kiểm tra -> bấm Thu thập lại.

Zalo-cache

Trả lời